Lars Henningsen

Dr. phil.
Tidligere arkiv- og forskningschef ved Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg