Lars Henningsen

dr. phil.

Tidligere arkiv- og forskningschef ved Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg.