Kurt Pedersen (1942-2013)

Fhv. lektor, cand. polit., MBA

BADM, BSS, AU

Handelshøjskolen i Aarhus (ASB)

Lektor v. Institut for Marketing og Organisation, AU og Center for Erhvervshistorie.

(Department of Business Administration, Faculty of Business and Social Science, Aarhus University)

Forskningsområder: Virksomheders internationalisering, økonomisk teorihistorie, nyere erhvervshistorie