Jørn Brøndal

Professor, centerleder
Center for Amerikanske Studier, SDU

Forskningsområder: USA’s politiske, etniske og racemæssige historie ca. 1890-nutiden

Læs mere om Jørn Brøndal