Flemming Petersen

Leder af Historisk Afdeling, Grundfos

Cand.mag. (historie og film)

Mail: flpetersen@grundfos.com