Anette Faye Jacobsen

Forskningsområder: Børns rettigheder i dansk socialpolitik, menneskeretlige systemer, dansk rets- og socialhistorie 1750–1960, dansk skolehistorie 1850-1920.

Seniorforsker, ph.d.

Institut for Menneskerettigheder, København

Læs mere om Anette Faye Jacobsen