"Kong Christian stod ved højen Mast" af Johannes Ewald, 1779

Kilder

Kildeintroduktion:

Johannes Ewald (1743-1781) er forfatteren til den danske royale nationalmelodi "Kong Christian stod ved højen Mast" fra 1779. Teksten optræder i syngespillet Fiskerne, der er inspireret af en redningsaktion, hvor fem fiskere forsøgte at redde besætningen fra et nødstedt engelsk skib. Ewalds benævnelse af Christian 4., Niels Juel og Tordenskjold vidner om tekstens fokus på heltedyder og kongeidealer.

Ewald var barn af oplysningstiden, og i hans kongesang er det den samlende og enevældige konge, der er centrum i teksten, hvorimod det i Oehlenschlägers nationalromantiske fædrelandssang, "Der er et Yndigt Land" (1819) er nationalstaten, der er omdrejningspunkt. Fiskerne blev skrevet i de sidste år af Ewalds sygdomsplagede liv, og først med dette syngespil vandt han bred anerkendelse i litterære kredse. Ewalds liv var ukonventionelt og bohemeagtigt, og hans forfatterskab komplekst og sammensat. Hans svulmende følelsesskildringer foregreb romantikken, og hans omformning af genre, sproglige dynamik og interesse for subjektivitet virkede som inspiration blandt andet for romantikkens forfattere i 1800-tallet.

Johannes Ewald (1743-1781). Fra Danmarks Riges Historie (1896-1907).

 


Kong Christjan stoed ved høien Mast

Romance.

Kong Christjan stoed ved høien Mast,
I Røg og Damp.
Hans Værge[1] hamrede saa fast,
At Gothens Hielm og Hierne brast.
Da sank hvert fiendtligt Speil[2] og Mast
I Røg og Damp.
Flye, skreg de, flye, hvad flygte kan!
Hvo staaer for Danmarks Christian
I Kamp?

Niels Juel gav Agt paa Stormens Brag.
Nu er det Tid.
Han heysede det røde Flag,
Og slog paa Fienden Slag i Slag.
Da skreg de høit blant Stormens Brag:
Nu er det Tid.
Flye, skreg de, hver, som veed et Skiul!
Hvo kan bestaae for Danmarks Juel
I Strid?

O Nordhav, Glimt af Vessel[3] brød
Din mørke Skye.
Da tyede Kiemper til dit Skiød;
Thi med ham lynte Skrek og Død.
Fra Vallen[4] hørtes Vraal, som brød
Den tykke Skye.
Fra Danmark lyner Tordenskiold;
Hver give sig i Himlens Vold,
Og flye!

Du Danskes Vei til Roes og Magt,
Sortladne Hav!
Modtag din Ven, som uforsagt,
Tør møde Faren med Foragt,
Saa stolt, som du, mod Stormens Magt,
Sortladne Hav!
Og rask igiennem Larm og Spil,
Og Kamp og Seier føer mig til
Min Grav.


Ordforklaringer m.m.

[1] Værge: (forsvars)våben.

[2] Speil: skibenes agterspejl.

[3] Vessel: Peter Wessel Tordenskiold (1690-1720).

[4] Vallen: slagmarken.

Om kilden

Forfatter(e)
Johannes Ewald
Dateret
1779
Oprindelse
Ewald, Johannes: Fiskerne. Et Syngespil i Tre Handlinger. En Priisdigt (1779). København 1780
Kildetype
Sangtekst
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. august 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk