Kilder

Historiske kilder kan være mange ting. Det kan være inskriptionen på Jellingestenen eller en lovtekst fra 1600-tallet. Men det kan også være en skillingsvise fra 1880'erne eller en reklame for "Atompudder" fra 1945, der viser hvordan atomer var noget nyt og smart, der blandt andet kunne bruges til at sælge kosmetik.

På danmarkshistorien.dk kan du finde en stor mængde "kilder" til Danmarks historie fra oldtiden frem til i dag. Med kilder menes der tekster og andre levn fra fortiden, som historikerne og andre kan benytte til at foretage analyser og tolkninger af historien.

Traditionelt set bliver historiske kilder ofte opfattet som gamle, støvede dokumenter gemt væk i diverse arkiver. Men selvom dokumenter, såsom breve, beretninger og lovtekster, ofte udgør et vigtigt arbejdsredskab for historikeren, kan kilder lige så godt være en sang, et billede, en film eller et dameblad.

På danmarkshistorien.dk kan du både finde tekster fra en række ældre dokumenter, der belyser væsentlige sider af Danmarks historie, men også nyere lydkilder og billeder. Det er vigtigt at understrege, at kilder, selvom de er samtidige, ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af fortiden. En samtidig beretning om slaget ved Dybbøl er ikke nødvendigvis mere korrekt end en senere beskrivelse af en historiker.

Kilderne her på siden er altid forsynet med oplysninger om deres ophavssituation og den kontekst, de er blevet til i, samt en beskrivelse af nogle af de historiske problemstillinger, de siger noget om

Du  kan se alle vore kilder i alfabetisk rækkefølge ved at klikke her (listen tager lidt tid om at loade)

Rigsarkivet har lavet en kort introduktionsfilm til kildekritik, der gennemgår nogle af de vigtigste kildekritiske begreber, se filmen her: 

Introduktionsfilm til kildekritik fra Rigsarkivet