Sveinn Sölvasons omtale af afskaffelsen af helligdage på Island, 1771

Kilder

Kildeintroduktion:

Den islandske lagmand og jurist Sveinn Sölvason (1722-1782) omtalte i 1771 nyheden om afskaffelsen af ni helligdage på Island. Den 26. oktober 1770 havde Christian 7. (født 1749, regent 1766-1808) udstedt en forordning om afskaffelse af nogle fest- og helligdage. Loven kendes også som helligdagsreformen eller helligdagsreduktionen, idet loven ændrede en række arbejdsfrie helligdage med pligt til at gå i kirke til almindelige hverdage. Med forordningen blev de tidligere fest- og helligdage afskaffet eller flyttet til den efterfølgende søndag. Helligdagene var tredje juledag, tredje påskedag, tredje pinsedag, helligtrekongersdag, Marias renselsesdag, sankthansdag, Marias besøgelsesdag, mikkelsdag samt allehelgensdag.

Sveinn Sölvason var født i 1722 på gården Grund i Eyjafjörður på det nordlige Island. Han læste jura på Københavns Universitet og blev færdiguddannet cand.jur. i 1742. Samme år blev han først vicelagmand og fra 1746 lagmand i det nordlige og vestlige Island. Sveinn Sölvason skrev i årene 1740-1781 en islandsk årbog, der er bevaret i tre håndskrifter. Årbøgerne blev udgivet i serien Annales Islandici, Annálar 1400-1800, i 1955. I årbogen fra 1771 skrev han bl.a. om afskaffelsen af helligdagene. Hans omtale fra årbogen ses nedenfor.  

Sveinn Sölvason skrev s. 69-70: ”Þetta sýndist ýmsum af almúga og jafnvel nokkrum prestum ekki lítil kristnispell, so sem menn heyra, að eins hafi skeð í fleirum löndum, athugandi ekki, að slíkar messur eru hvörgi í heilagri skrft innsettar, heldur voru einasta mannasetningar, sem allt eins kunnu af mönnum aftur umbreytast og upphefjast.“

I dansk oversættelse lyder det: „Dette forekom nogle mennesker og endda nogle præster at være gudsbespottelse, da folk også fik at vide, at det samme skete i flere lande, uden at være klar over, at sådanne messer ikke er indsat nogen steder i de hellige skrifter, men var bestemt af mennesker, som lige så godt kunne afskaffe eller ophøje dem.”


Oversættelsen er udarbejdet af Agnes S. Arnórsdóttir, lektor, dr.phil. ved Aarhus Universitet

Om kilden

Dateret
1771
Oprindelse
Sölvason, Sveinn: Annálar 1400-1800, V, 1, Reykjavík (1955), 69-70
Kildetype
Årbog
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
25. januar 2023
Sprog
Dansk oversættelse
Udgiver
danmarkshistorien.dk