HØR: Dansk Kvindesamfund afholder seminar i Afrika

Lydklip

Kildeintroduktion:

Interviewet her omhandler Dansk Kvindesamfunds kurser i Afrika, særligt på højskolen i Ghana. Dansk Kvindesamfund blev stiftet i 1871 og er den ældste kvindesagsforening i Danmark. I 1970'erne udvidede Dansk Kvindesamfund sin internationale kursusvirksomhed til også at omfatte udviklingslande. Der blev afholdt en række kurser hovedsagelig for afrikanske kvinder, både i Danmark og i Vestafrika. Dansk Kvindesamfunds kursusvirksomhed og oplysningsarbejde om kvinder i udviklingslandene blev efter få år meget omfattende, og organisationen Kvindernes U-landsudvalg, KULU, blev oprettet som en selvstændig organisation i 1976.

    

Transskription af interviewet:

Det endte med, at de afrikanske kvinder bad, om de måtte få et seminar i Afrika, så vi kunne komme ned og fortælle om dette her. Og det blev så igen til, det blev Ghana på højskolen der. Og der var jeg med nede og stod for det danske … stod for selve seminaret, og så med en afrikansk, en ghanesisk, og så var der en dansker, Jette Bukh, der havde boet et år i landsbyen Tsito, der, hvor højskolen ligger. Og hun var kommet derned en torsdag, så hun blev kaldt ’Lille Torsdag’, og det er omtrent som i Robinson Crusoe. Men de elskede hende. Og hun talte en del af det der sprog efterhånden og stod for … jeg var da med … men altså, det var Jette, der simpelthen stod for …

Hver dag var der undervisning, for så hver morgen kom kvinderne fra landsbyen … 40 kvinder, det var et stort seminar. Og de kom op hver dag, syngende nede fra landsbyen, med en høne under armen, nogle af dem, og ellers havde de ananas oppe på en kurv på hovedet og yams og alt muligt; de gav deres del af seminaret, de kom med alt det spiselige mere eller mindre.

Og først var der så … om formiddagen var der undervisning med landsbyens kvinder, og der var Jette Bukh den, der stod for det, og de var delt op i grupper, og så om eftermiddagen … og så om formiddagen, der havde vi, der kom, der var der så de etablerede kvindeorganisationer fra de fem lande, de diskuterede så, og så var der foredragsholdere fra de fem forskellige lande, og så var det igen de samme emner, som man så samledes om eftermiddagen. 


Ghana 1978
Ghana 1978. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Ghana 1978
Ghana 1978. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
4. januar 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk