Dogmereglerne (Dogme 95), 13. marts 1995

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 13. marts 1995 offentliggjorde de fire filminstruktører Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring og Søren Kragh-Jakobsen Dogme 95, der bestod af et manifest og et kyskhedsløfte, som betød et nybrud i dansk og international film. Manifestet var dogmebrødrenes opgør med den overfladiske, amerikanske mainstream inden for filmproduktion. Målet var at forenkle filmproduktionen og derved skabe en klarere kommunikation med modtageren.

De indførte derfor et kyskhedsløfte - et regelsæt - som dogmefilm skulle efterleve. Regelsættet stillede store krav til instruktørerne, da flere gængse hjælpemidler var forbudt. Det var eksempelvis forbudt at tilføje rekvisitter, som ikke var naturligt forekommende på optagestedet, at anvende store lyssætninger, og at lægge musik ind over optagelsen. Endvidere skulle filmene optages med håndholdte kameraer, og alt skulle foregå i dets eget miljø. Dogmekonceptet blev en stor succes, og flere danske og udenlandske instruktører har taget konceptet til sig. Der var i 2009 produceret 43 dogmefilm, heraf 10 film af danske instruktører. Flere af dogmefilmene, såsom Thomas Vinterbergs 'Festen' (1998), Lars von Triers Idioterne (1998) og Søren Kragh-Jakobsens 'Mifunes sidste sang' (1999), har vundet international anerkendelse.

Nedenfor ses dogmebrødrenes manifest og kyskhedsløftet.

DOGME 95

MANIFESTO

DOGMEMANIFESTET, DOGME 95

DOGME 95 er et kollektiv af filminstruktører stiftet i København foråret 1995. DOGME 95’s erklærede formål er at modarbejde “visse tendenser” i dagens film. DOGME 95 er en redningsaktion!

I 1960 var det nok! Filmen var død og skulle vækkes til live. Målet var rigtigt, men midlet var forfejlet! Den nye bølge blev en krusning, der ramte stranden og blev til mudder.

Parolerne om individualisme og frihed skabte værker for en tid, men ingen ændringer. Bølgen blev til fals som instruktørerne selv blev det. Den blev ikke stærkere end menneskene bag. Den antiborgerlige film blev selv borgerlig, fordi teorierne var baseret på fundamentet af den borgerlige kunstopfattelse. Auteur-begrebet var borgerlig romantik fra starten og dermed …falskt!

For DOGME 95 er film ikke individuel.

I dag hærger en teknisk stormflod, hvis resultat bliver den ultimative demokratisering af mediet. Alle har for første gang mulighed for at lave film. Men jo lettere tilgængeligt mediet bliver, jo vigtigere er avant-garden. Det er ikke et tilfælde, at udtrykket “avantgarde” har militære undertoner. Disciplin er svaret…vi må iføre vores film uniform, fordi den enkeltstående film altid vil være dekadent!

DOGME 95 står i opposition til den individuelle film, ved princippet om opstillingen af et uomtvisteligt regelsæt kaldet “KYSKHEDSLØFTET”.

I 1960 var det nok! Filmen var sminket ihjel, sagde man, men siden er tilvæksten af sminke eksploderet.

Den dekadente filmskabers “fornemste” opgave består i at narre. Er det hvad vi er så stolte af. Er det hvad de “100 år” har bragt os: illusioner via hvilke følelserne kan kommunikeres?...af den enkelte kunstners frie valg af narremidler?!

Forudsigeligheden (dramaturgien) er blevet guldkalven hvorom der danses. At lade personernes indre liv retfærdiggøre handlingen er for kompliceret og ikke “fint”. Som aldrig før hyldes den yderlige handling og den yderlige film.

Resultatet er goldt. Det er en illusion af patos og en illusion af kærlighed.

For DOGME 95 er film ikke illusion!

I dag hærger en teknisk stormflod, hvis resultat er sminkens ophøjelse til Gud. Ved hjælp af de nye teknikker kan alle, nårsomhelst, rense den sidste rest sandhed bort i sensationens dræbende favntag. Illusionerne er alt det som filmen kan gemme sig bag.

DOGME 95 står i opposition til den illusionære film, ved udformningen af det uomtvistelige regelsæt kaldet “KYSKHEDSLØFTET”.


KYSKHEDSLØFTET:

"Jeg lover at underkaste mig følgende regelsæt udarbejdet og konfirmeret af DOGME 95:

  1. Optagelserne skal foregå på location. Rekvisitter og scenografi må ikke tilføres. (Hvis en bestemt rekvisit er nødvendig for en historie, må en location vælges hvor denne rekvisit forefindes.)
  2. Lyden må aldrig produceres adskilt fra billedet eller omvendt. (Musik må altså ikke anvendes med mindre det forefindes på optagelsesstedet.)
  3. Kameraet skal være båret. Al bevægelse eller stilstand, der kan opnås i hånden, er tilladt. (Filmen skal ikke foregå, hvor kameraet står, men der skal filmes, hvor filmen foregår.)
  4. Filmen skal være farvefilm. Lyssætninger accepteres ikke. (Hvis der er for lidt lys til exponering, må scenen udgå eller en enkelt lampe påmonteres kameraet.)
  5. Optisk arbejde, såvel som filtersætning af filmen er forbudt.
  6. Filmen må ikke indeholde overfladisk action. (Mord, våben etc. må ikke forekomme.)
  7. Tidsmæssig og geografisk fremmedgørelse er forbudt. (Det vil sige, at filmen foregår her og nu.)
  8. Genrefilm accepteres ikke.
  9. Filmformatet skal være Academy 35mm.
  10. Instruktøren må ikke krediteres.

Ydermere lover jeg som instruktør at afstå fra at have en personlig smag! Jeg er ikke kunstner længere. Jeg lover at afstå fra at skabe et "værk", idet jeg prioriterer sekundet frem for helheden. Mit ypperste mål er at aftvinge mine personer og scenerier sandheden. Dette lover jeg vil ske med alle midler og på bekostning af al god smag og æstetik.

Således aflægger jeg KYSKHEDSLØFTET."

København, mandag den 13. marts 1995

På vegne af DOGME 95

Lars von Trier          Thomas Vinterberg

Om kilden

Dateret
13.03.1995
Oprindelse
Manifestet Dogme 95, 13. marts 1995
Kildetype
Erklæring
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
26. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Emneord

Om kilden

Dateret
13.03.1995
Oprindelse
Manifestet Dogme 95, 13. marts 1995
Kildetype
Erklæring
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
26. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk