Domme fra retsopgøret efter befrielsen

Quiz

Selvom kun et fåtal af danskerne deltog i modstandskampen under besættelsen, var de fleste fjendtligt indstillet overfor den tyske besættelsesmagt. Der var dog også nogle danskere, som støttede tyskerne på forskellig vis. Det kunne f.eks. være gennem frivillig militærtjeneste eller stikkeri.

Efter krigen havde man et retsopgør mod disse danskere, som begyndte allerede den 5. maj 1945, hvor man internerede tusindvis af danskere, der var mistænkte for landsskadelig virksomhed. Ved det efterfølgende retsopgør blev omkring 13.000 mennesker idømt bøde eller fængselsstraf, mens 46 blev henrettet.

I denne quiz skal du prøve at gætte dommen ved en række konkrete sager fra retsopgøret. Hvad blev man idømt for at have gjort tysk krigstjeneste eller for angiveri? Hvad blev den tyske rigsbefuldmægtiget i Danmark, Werner Best, idømt? Tag quizzen, og afprøv din viden om retsopgørets domfældelser.

danmarkshistorien.dk har udarbejdet et tema om retsopgøret efter besættelsen. Til dette tema er knyttet en quiz med 13 spørgsmål om domfældelser fra retsopgøret.