Den Store Matrikel 1688

Artikler

Christian 5. indførte i 1688 en ny matrikel, der for første gang fastsatte alle danske landbrugs skatteevne på grundlag af en opmåling af jorden.

En matrikel (af latin ’matricula’: lille livmoder) var en liste over samtlige landbrug i et herred med angivelse af hvert enkelt landbrugs skatteevne målt i tønder hartkorn. Der udkom matrikler for samtlige herreder i Danmark i henholdsvis 1662, 1664, 1688 og 1844. Landbruget var rigets vigtigste erhverv og hartkornsskatterne statens vigtigste finansielle grundlag. Matriklerne var derfor skattevæsenets vigtigste redskab, et enkelt og effektivt grundlag for langt de fleste af de skatter, der pålagdes landbefolkningen, som dengang udgjorde ca. 80 % af rigets befolkning.

Forarbejderne til dem udgør det vigtigste samlede kildemateriale til dansk landbrugs historie i 1600-tallet, især forarbejderne til matriklen 1688, de såkaldte markbøger fra 1682-83, som rummer en opmåling af hver enkelt landsbys tilliggende gård for gård med tilhørende beskrivelse af jordens bonitet, det anvendte dyrkningssystem og adgangen til høslet, græsning, brændsel, gavntømmer m.v.

Christian 5.

Christian 5. Maleri af Abraham Wuchters, ca. 1675 fra Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg Slot. Fra: Wikimedia Commons

Om artiklen

Forfatter(e)
Steen Busck
Tidsafgrænsning
1662 -1844
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. juli 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Alstrup, Erik og Poul Erik Olsen: Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk (1991).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Steen Busck
Tidsafgrænsning
1662 -1844
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. juli 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Alstrup, Erik og Poul Erik Olsen: Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk (1991).

Udgiver
danmarkshistorien.dk