Beskrivelser af håndværkerrejser i slutningen af 1800- og begyndelsen af 1900-tallet

Danske håndværkersvende har siden den sene middelalder begivet sig ’på valsen’, det vil sige rejst rundt for at arbejde, inden de slog sig ned og blev gift. Traditionen blev institutionaliseret af håndværkerlavene, men fortsatte efter af lavene mistede deres formelle magt med indførelsen af næringsfriheden ved lov i 1857 med ikrafttræden fra 1862. Turene på de danske og europæiske landeveje havde bl.a. til formål at uddanne og socialisere håndværkerne.

Nationalmuseet har en samling af håndværkererindringer, der giver et indblik i, hvordan en dansk håndværkersvend oplevede mødet med Mellemeuropa og tegner et billede af håndværkernes livsforhold i slutningen af 1800- og begyndelsen af 1900-tallet. Beskrivelserne er nedskrevne i 1950'erne. 

danmarkshistorien.dk har netop digitaliseret en række af beretningerne, som kan findes her.

Læs fx om: 

Jens Willads Blume (født 1869) fra Køge, der i 1888 stod færdig som tømrersvend, og efter endt militærtjeneste drog på valsen som naver i Tyskland, Østrig og Schweiz i årene 1889-1891. På den cirka tre år lange tur stiftede han bekendtskab med det tyske lavsystem for håndværkere og tyske håndværkstraditioner. 

Søren Sørensen (født i 1881) fra Marslev på Fyn. Efter en kort skolegang havde han en række forskellige stillinger som tjenestekarl og snedkerlærling. I 1899 kom han i murerlære, og da han stod færdig i 1903, tog han på valsen som naver i Tyskland og Schweiz, inden han i 1906 tog tilbage til Danmark.

Wohli Kjettner (født 1889) fra en typisk håndværkerfamilie i København. Efter sin konfirmation som 14-årig kom han i lære og stod færdig som murersvend i 1907. I årene 1908 og 1909 tog han på valsen. Den første tur gik til Tyskland, men blev afbrudt af rejsepartnerens hjemve efter tre måneder. Året efter rejste Wohli Kjettner rundt på de danske landeveje, indtil han fik arbejde i Brønderslev. Han påpeger selv, at turene var med til at uddanne og danne ham, men de fungerede samtidig som et alternativ til arbejdsløshed og understøttelse i København.

Læs også vores artikel om danske håndværkersvende på valsen 1500-1914