I dag for 21 år siden: Det nationale kompromis om EF/EU

Det er i dag 21 år siden løsning på den EU-politiske krise - Det nationale kompromis - blev fremlagt af de daværende oppositionspartier, SF, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.

22.10.2013 | danmarkshistorien.dk

Den 22. oktober er det 21 år siden de daværende oppositionspartier, SF, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre, enedes om en mulig løsning på den EU-politiske krise Danmark havde været i, siden de danske vælger stemte "nej" til Maastricht-traktaten i juni 1992.

Få dage senere den 27. oktober tilsluttede regeringspartierne sig løsningen, der blev kendt som Det nationale kompromis. Det dannede senere grundlag for Edinburgh-aftalen, som introducerede de fire forbehold i dansk EF/EU-politik.

Læs mere om Danmarks forhold til EF/EU i vores tema:Danmarks medlemskab af EF og EU. Du kan også læse mere i kilder 'Det nationale kompromis' 27. oktober 1992, og Uddrag af Maastricht-traktaten – de første tre artikler.

God læselyst. 

Nyhed