Grethe Bartram - Stikkeren fra Aarhus

Læs om en af besættelsestidens mest bemærkelsesværdige stikkersager, hvor Grethe Bartram angav op mod 70 landsmænd inkl. familiemedlemmer og nære venner.

Fængselsportrætter af Grethe Bartram. Fra Besættelsesmuseet Aarhus.

Grethe Bartram - med tilnavnet 'storstikkersken fra Aarhus' - fungerede som Gestapoagent under besættelsen. Hun tilstod at have angivet op mod 70 landsmænd herunder familiemedlemmer, nære venner og gamle kammerater. I 1946 blev hun idømt dødsstraf, hvilket i første omgang blev omstødt til livsvarigt fængsel, men i 1956 blev hun løsladt, hvorefter hun udvandrede til Sverige.

Nedenfor har du links til en leksikonartikel om Grethe Bartram samt seks kilder til sagen. Kilderne består af avisudklip fra 1944 til 1953 om sagens gang.

Artikel:

Kilder: