Troels Dahlerup (1925-2006)

Professor (1968-1992), dr.theol.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Forskningsområder: Nordisk senmiddelalder; kirkehistorie; adelshistorie; kulturhistorie