Poul Enemark (1923-2016)

Lektor emeritus, dr.phil.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Forskningsområder: Dansk politisk historie i senmiddelalderen; Kalmarunionen; handelshistorie i almindelighed i senmiddelalderen og begyndelsen af nyere tid (specifikt oksehandelen som i værket Dansk oksehandel 1450-1550, 2003)