Morten Refskou

Ph.d.

Ph.d.-stipendiat ved Dansk Center for Erhvervshistorie, Aarhus Universitet, 2004-2007


Har bl.a. skrevet:

Refskou, M. 2007: "Brobygning ved Aarhus Universitet - en tripelhelixanalyse af organisationsuddannelsen i det regionale innovationssystem 1928-2003", Århus.

Refskou, M. 2003: "Hærens åndelige forplejning. Feltgejstlighedens etablering og organisation i krigen 1864", Historie, nr. 1, Århus, s. 50-78.

Refskou, M. 2003: "Det sjælelige gennembrud. Knut Hamsuns roman Mysterier i et tidligt modernistisk perspektiv", Bogens Verden. Tidsskrift for kultur og litteratur, nr. 2, s. 3-9

Refskou, M. 2002: "Systemteoretisk reklameanalyse - ansats til en systemteoretisk analysestrategi", Synsvinkler - tidsskrift for nordisk litteratur og sprog, nr. 27, s. 27-44.

Refskou, M. 2001: "Brandpolitiloven af 1926 - Falcks redningskorps' betydning for indførelsen af privatiseret brandslukning i Danmark", Erhvervshistorisk Årbog, s. 104-135.