Louise Karlskov Skyggebjerg

Historiker, ph.d.
Teknologihistorie DTU, Danmarks Tekniske Universitet

Forskningsområder: 19. og 20. århundrede: teknologihistorie, industrihistorie, hverdagshistorie