Lea Maria Wierød

Seniorforsker, ph.d. 
Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet

Forskningsområde: N.F.S. Grundtvigs salmer

Læs mere om Lea Maria Wierød