Henrik Thrane

Professor emeritus, dr.phil.
Afdeling for Forhistorisk Arkæologi, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet

Forskningsområder: Bebyggelsesarkæologi og broncealder