Christian Larsen

Forskningsområder: Uddannelseshistorie i 18.-20. århundrede, kirkehistorie 18.-19. århundrede, forvaltningshistorie

Arkivar, seniorforsker, ph.d.
Rigsarkivet

Læs mere om Christian Larsen

 

Rigsarkivets logo