Bo Lidegaard

Dr.phil. i historie, tidligere topembedsmand og ansvarshavende chefredaktør ved Politiken.