Toms Yankie-Bar reklame i Billed-Bladet 1955

Kilder

Kildeintroduktion:

Efter 2. verdenskrig knyttede Danmark sig økonomisk og kulturelt til Amerika på baggrund af den kolde krig. Amerika var efter krigen blevet et masseproducerende land, der i høj grad eksporterede varer til vestlige lande. Da varerne blev masseproduceret, kunne de sælges billigere og i større partier.

Den økonomiske støtte fra Amerika i form af Marshall-hjælpen satte gang i den danske økonomi, og i slutningen af 1950’erne ramte højkonjunkturen Danmark. Det førte til en stigende efterspørgsel på amerikanske varer.

I bladene kunne man både se og læse om de amerikanske stjerner, den nyeste mode, men også reklamer fyldte meget. Det var både reklamer for danske og amerikanske varer, som strømpebukser, brylcreme og tandpasta. Mange danske fabrikanter producerede danske varer, som var inspireret af de amerikanske. Det gjaldt for eksempel Dandy-tyggegummi, Jolly Cola og Yankie-Baren.

I Billed-Bladet fra 1955 blev der reklameret for Yankie-baren.  I reklamen ses Yankie-Baren med New York i baggrunden, og i den ledsagende tekst står der "Chokolade specialiteten fra U.S.A. – bid mærke i navnet”" Den amerikanske inspiration er tydelig, det amerikanske er en del af salgsstrategien. Toms har med vilje valgt at stave 'Yankee' forkert, fordi man mente, at danskerne ikke kunne udtale det amerikanske ord korrekt.

Reklamen for Yankie-baren er ikke enestående. Mange andre producenter brugte Amerika i deres reklamer, for eksempel den danske tyggegummiproducent Dandy.

Yankibar reklame i billedbladet

Reklame for Toms Yankie-Bar i Billed-Bladet, november 1955.

Om kilden

Dateret
8.11.1955
Oprindelse
Billed-Bladet, 8.11. 1955
Kildetype
Annonce
Medietype
Illustration, Tekst
Sidst redigeret
5. januar 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Emneord

Kernestof velfærdsstaten kultur populærkultur ungdom velfærdsstaten

Om kilden

Dateret
8.11.1955
Oprindelse
Billed-Bladet, 8.11. 1955
Kildetype
Annonce
Medietype
Illustration, Tekst
Sidst redigeret
5. januar 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk