Serampore (Frederiksnagore)

Artikler

Serampore, der også var kendt under navnet Frederiksnagore, var en dansk-norsk loge (et handelskontor) ved Hughli-floden i Bengalen. Logen blev oprettet i 1755 efter aftale med nawab’en af Bengalen, og den forblev dansk indtil 1845.

Etablering

Baggrunden for etableringen var, at Danmark-Norge ønskede at deltage i handelen med det, der på dette tidspunkt var Indiens rigeste provins. Umiddelbart efter overtog det britiske East India Company kontrollen med Bengalen, og nærheden til den britiske hovedby Calcutta, der blot lå 20 kilometer borte, fik stor betydning for Serampore.

Handel og økonomisk forhold

I anden halvdel af 1700-tallet blev Bengalen det væsentligste handelsområde i Indien, og Serampores handel overgik efterhånden handelen på det danske hovedsæde Trankebar, der lå i Sydindien. Serampore blev et centrum for tilbageførsel til Europa af de formuer, som engelske koloniembedsmænd havde optjent på illegal vis. Aktiviteterne i logen kulminerede under stormagtkrigene i slutningen af 1700-tallet, hvor sejlads under det neutrale danske flag var efterspurgt.

Serampore blev efterhånden en integreret del af britisk Indien, en udvikling der forstærkedes af de to britiske besættelser i 1801 og 1807-15. Efter 1815 forlod handelen dog logen, og den fungerede stort set som en forstad til Calcutta. Serampore blev i 1845 sammen med Trankebar solgt til Storbritannien for 1.125.000 rigsdaler.

Missionsaktiviteter

Fra 1800 husede Serampore også en baptist-mission, der på dette tidspunkt ikke havde tilladelse til at virke i de britisk styrede områder. I årene efter 1815 satte missions-aktiviteter som undervisning og trykkerivirksomhed præg på en ellers stillestående loge. I 1818 oprettede missionærerne Serampore College, der i 1827 af Frederik 6 blev givet status som universitet og dermed blev det første europæiske universitet i Indien.

Serampore Road 1848

Serampore Road, 1848. Fra Wikimedia Commons.

Om artiklen

Forfatter(e)
Niels Brimnes
Tidsafgrænsning
1755 - 1845
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
31. oktober 2016
Sprog
Dansk
Litteratur

Brøndsted, Johannes (red.), Vore Gamle Tropekolonier, bd. VI-VII (1967).

Feldbæk, Ole og Justesen, Ole: Kolonierne i Asien og Afrika (1980).

Østergaard, Uffe: "Universitetet i Serampore", i Bugge, K. E. et al (red): Det begyndte i København: Knudepunkter i 300 års indisk-danske relationer i mission (2005), s. 165-175.

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Niels Brimnes
Tidsafgrænsning
1755 - 1845
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
31. oktober 2016
Sprog
Dansk
Litteratur

Brøndsted, Johannes (red.), Vore Gamle Tropekolonier, bd. VI-VII (1967).

Feldbæk, Ole og Justesen, Ole: Kolonierne i Asien og Afrika (1980).

Østergaard, Uffe: "Universitetet i Serampore", i Bugge, K. E. et al (red): Det begyndte i København: Knudepunkter i 300 års indisk-danske relationer i mission (2005), s. 165-175.

Udgiver
danmarkshistorien.dk