Du er her: danmarkshistorien Materiale Vis

Luthers opgør med afladshandlen - 95 teser der indledte reformationen

Film

Den 31. oktober 1517 offentliggjorde reformationens hovedskikkelse Martin Luther sine berømte 95 teser, hvori han i skarpe vendinger kritiserede den katolske kirkes afladshandel. Denne begivenhed blev på mange måder startskuddet til reformationen. I denne film kan du høre Bo Kristian Holm, lektor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet, fortælle om Luthers teser imod aflad samt baggrunden herfor.

Filmen er udarbejdet af danmarkshistorien.dk med støtte fra Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017. 

Du kan se flere film i vores filmarkiv.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.05.2017