HØR: Karen Jespersen fortæller om basisgruppernes funktion i 1981

Kilder

Kildeintroduktion:

Karen Jespersen fortæller i dette interview fra 1981 om basisgrupperne, der var kernen i rødstrømpebevægelsen. Basisgrupperne bestod af mellem 5 og 15 kvinder, der mødtes på skift hos hinanden med faste intervaller, som regel én gang om måneden. Rødstrømpebevægelsen var i struktur en græsrodsbevægelse uden forkvinder og uden bestyrelser. Den antihierarkiske bevægelse byggede på basis-, emne-, og funktionsgrupper. Grupperne sendte en repræsentant til koordineringsmøder, hvor aktioner, økonomi og forholdet til andre grupperinger blev drøftet. Basisgrupperne blev ofte dannet efter introduktionsmøder i Kvindehusene eller efter en Femø-lejr. Det kunne også være en gruppe kvinder, der kendte hinanden på forhånd. I basisgrupperne diskuterede man både politik, privatliv og arbejdsliv. Diskussionerne foregik i runder, så alle kom til orde, og der var en fast 'siden-sidst' runde og til slut en kritik/selvkritik runde. Denne arbejdsform var et opgør med tidligere kendte autoritære organisations- og mødeformer. Man ville undgå elitedyrkelse og ledere - alle var ansvarlige for, at møderne blev vellykkede. Man diskuterede egne erfaringer - ens privatliv - som en bevidst del af politikken. Kvinder blev klar over, at de erfaringer, de havde både fra privat- og arbejdsliv, ikke var enestående, men i vid udstrækning var identiske med andre kvinders. Det var denne fælles erkendelsesproces, der var grundlaget for rødstrømpernes politik.


Afspil lydklip

Lydklippets varighed: 0:00:55

Karen Jespersen
Karen Jespersen. Fra Dansk
Lydhistorie, Statsbiblioteket.

 


Rødstrømpernes organisation var flad og havde
form som en blomst. Fra
'Jordmorpjecen'.
Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket.