Besættelsestiden i eftertidens lys

Quiz

Hvad er Rostock-myten, hvornår ændrede synet på besættelsestiden sig til at have mere fokus på modsætningerne i perioden, og er forestillingen om et dansk folk, der under besættelsestiden stod enigt overfor den tyske besættelsesmagt, en forsimpling af sandheden? Få svar på disse spørgsmål, og test din viden med denne temaquiz.

danmarkshistorien.dk har udarbejdet et tema om besættelsestiden i eftertidens lys. Til dette tema er knyttet en quiz med 10 spørgsmål af forskellig type. Alle spørgsmål kan besvares ud fra det materiale, der er tilknyttet temaet.

Quiz: Besættelsestiden i eftertidens lys

God fornøjelse!