Dannebrog

Artikler

Dannebrog betyder "Danernes fane" og er verdens ældste nationalflag. Ifølge en legende faldt det ned fra himlen den 15. juni 1219. Flaget har været i almindeligt brug siden senmiddelalderen og frem.

Legenden

Siden 1500-tallet har sagnet om Dannebrog været sat i forbindelse med slaget ved Lyndanise i Estland den 15. juni 1219 (Valdemarsdag), hvor danskerne vandt herredømmet over det nordlige Estland. Legenden beretter, at esterne overfaldt den danske lejr, selvom disse ellers tidligere havde givet udtryk for at ville underkaste sig danskerne og gå over til den kristne tro. Danskerne var hårdt pressede, og kun fordi ærkebisp Anders Sunesen rakte sine hænder i bøn mod himlen, kunne et nederlag i første omgang forhindres. Til sidst var ærkebispen dog så udmattet, at han ikke kunne holde armene oppe længere, og det så ud til, at esterne ville besejre Valdemar Sejrs hær. I dette øjeblik skal et rødt korsbanner være faldet fra himlen og have givet danskerne sejren.

Legenden var i sin ældre form hverken knyttet til Lyndanise eller til året 1219. I stedet har vi to forskellige fremstillinger fra begyndelsen 1500-tallet, der på basis af en ældre kilde knytter sagnet om Dannebrogs fald fra himlen til et slag i 1208 ved Felin i Estland. Den ene af disse forfattere skriver i en kommentar, at det i virkeligheden foregik i 1219. Og siden har det hedder sig, at Dannebrog faldt fra himlen i 1219.

Imidlertid rummer legenden den kerne af sandhed, at Dannebrog er opstået som korstogsfane i forbindelse med de danske korstog i Østersøområdet i 11-1200-tallet. Det hvide kors på rød bund er identisk med korsridderordenen Johanitternes mærke.

Det oprindelige Dannebrog, som man mente var faldet fra himlen i 1208/19, skal ifølge legenden være gået tabt til ditmarskerne under slaget ved Hemmingstedt i år 1500. Frederik 2. generobrede flaget i 1559 og ophængte det i Slesvig domkirke, men allerede da skal det have været ”næsten ødelagt af fugt og ælde”. De sidste rester skal være gået til grunde her omkring 1660.

Dannebrogs historie

Selve korsbanneret er kendt i dansk sammenhæng allerede inden 1200-tallet. På en mønt slået under Valdemar 1. (1157–82) optræder kongen med et banner prydet af et kors.

Den ældste farvelagte afbildning af Dannebrog stammer fra den nederlandske våbenbog Gelre fra årene 1370-86, og brugen af Dannebrog som rigets banner kan først med sikkerhed fastslås til Valdemar Atterdags regeringstid (1340-1375). I Erik af Pommerns rigssegl fra 1397 optræder Dannebrog atter, og indtil 2. verdenskrig var et Dannebrog, der var blevet erobret af hansestæderne under et søslag mod danskerne i 1427, ophængt i Lübecks Mariakirke.

Dansk skibsflag fra slaget i Øresund 1427
Dansk skibsflag fra slaget i Øresund 1427. Befandt
sig i Mariakirken i Lübeck indtil 2. verdenskrig. 
Fra Danmarks Riges Historie (1896-1907).

I mange år var Dannebrog kongen og statsmagtens flag, og i 1833 kom der et direkte forbud mod, at private måtte bruge Dannebrog. I forbindelse med Treårskrigen 1848-50 flagede befolkningen imidlertid med Dannebrog i udstrakt grad, og i 1854 blev forbuddet ophævet. Flaget bruges den dag i dag af hele befolkningen i en grad, som kun få andre steder i verden, både ved festlige, sørgelige og officielle lejligheder.

Om artiklen

Forfatter(e)
Stefan Pajung
Tidsafgrænsning
1208 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
15. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Lind, John H. m.fl.: Danske korstog – krig og mission i Østersøen (2004).

Skyum-Nielsen, Niels: Kvinde og Slave (1971).

 

Udgiver
danmarkshistorien.dk