Velkommen til danmarkshistorien.dk

Her finder du lidt over 2500 artikler og kilder, temapakker, film, quizzer og mytedrab

 • Artikel
 • Kilde
 • Temapakke
 • Film
 • Lydklip
 • Mytedrab
 • Quiz

Nyeste materiale på danmarkshistorien.dk

 • Koppeepidemier og -vaccination i Danmark
 • Niels Finsen og nobelprisen i 1903
 • Præsten J.L. Hertels prædiken om koppevaccination, juni 1803
 • København: De første Studenter runder ”Hesten”, 27. juni 1923
 • Studenterfejringer i Dagbladet: Den lykkelige Dag, 6. juli 1915
 • Folkets Avis: Nye Studenterhuer, 2. juni 1860
 • Nationaltidende: Professor Finsen og Nobelprisen, 11. december 1903
 • Året 1066 og vikingetidens afslutning
 • Tabet af Skåne i 1658-1660
 • Vejledning om forebyggelse og behandling af pest, 1709
 • Laurids Jonsen Panter, ca. 1280-1340
 • Demokraten: ”Kvindernes Valgret og Kvindedagens Begrænsning”, 20. marts 1911
 • Kolding Social-Demokrat: ”Kvindernes Valgret”, 21. marts 1911
 • Vestjyllands Social-Demokrat – Esbjerg: ”Kvindens Valgret”, 20. marts 1911
 • Social-Demokraten: ”Kvindernes Demonstration i Gaar”, 20. marts 1911
 • Ludvig Albertsen Eberstein, ca. 1280-1328
 • Indkaldelser til kvindemøderne den 19. marts 1911