Om Aarhus Universitets Open Online Course i danmarkshistorie

Kurset dækker perioden fra den tidlige middelalder omkring år 1050 til i dag og består af en blanding af tekster, videoer og quizzer. Det er opdelt i otte lektioner med ca. 42 normalsiders tekst til hver lektion samt en række miniforedrag og film på ca. 8-9 min. med historikere fra Aarhus Universitet. Hver lektion kan afsluttes med en quiz.

Materialet er udarbejdet af en række forskere fra Afdeling for Historie og Klassiske Studier ved Aarhus Universitet - herunder to af afdelingens professorer, Bjørn Poulsen og Thorsten Borring Olesen, som også har stået for den faglige redaktion af indholdet og billeder i samarbejde med Mette Frisk Jensen og Anne Sørensen, seniorrådgivere på danmarkshistorien.dk. Teksten er del af en nyskrevet grundbog i danmarkshistorie fra 2020.

Kurset er udarbejdet til brug i undervisningen af historiestuderende på 1. og 2. semester på Aarhus Universitet, men kan anvendes af alle med interesse for Danmarks historie. Hvis du ikke er studerende på Aarhus Universitet og dermed tager kurset som en del af undervisningen, kan du frit vælge mellem lektionerne. Det er fx ikke nødvendigt at have gennemført lektion 1 for at kunne tage lektion 4.   

Du bestemmer helt selv, hvornår du vil tage kurset og i hvilket tempo. Det kræver ikke et særligt login at deltage. Via forsiden får du adgang til kursets lektioner med både tekst, film og quizzer. Vi anbefaler, at du begynder kurset med at læse indledningen om tiden før 1050, inden du går videre til lektion 1. 

Hver lektion afsluttes med en quiz med ca. 12 spørgsmål, hvor du kan teste din nyerhvervede viden om perioden. Alle film i lektionerne har danske undertekster, som kan hentes frem ved at klikke på 'CC' ved de enkelte film.

Hvis du undervejs eller efterfølgende gerne vil vide mere om Danmarks historie, har vi under menupunktet 'Ekstra materiale' samlet et relevant udvalg af artikler, kilder og film fra hjemmesiden danmarkshistorien.dk samt inspiration til videre læsning. 

Kurset er udarbejdet med økonomisk støtte fra Spar Nord Fonden.

God fornøjelse!

Oplysninger om udgivelsen:
Aarhus Universitets Open Online Course i danmarkshistorie
'En danmarkshistorie - fra middelalder til nutid'
Udgivet i 2020
ISBN 978-87-999852-9-6    

Oversigt over kurset

Forord: af Bjørn Poulsen og Thorsten Borring Olesen

Indledning: Tiden før 1050 - af professor, dr.phil. Bjørn Poulsen

Lektion 1: Højmiddelalderen (1050-1340) af professor, dr.phil. Bjørn Poulsen

Lektion 2: Senmiddelalderen (1340-1523) af lektor, ph.d. Jeppe Büchert Netterstrøm

Lektion 3: Reformation og magtstat (1523-1660) af lektor, dr.phil. Charlotte Appel og adjungeret professor, dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen

Lektion 4: Enevælde (1660-1814) af lektor, ph.d. Nina Koefoed og seniorrådgiver, ph.d. Mette Frisk Jensen

Lektion 5: Fra enevældig helstat til nationalstat (1814-1914) af lektor, ph.d. Claus Møller Jørgensen

Lektion 6: Verdenskrigsepoken (1914-1945) af lektor, ph.d. Bertel Nygaard

Lektion 7: Efterkrigstiden (1945-1973) af seniorrådgiver, ph.d. Anne I. Sørensen

Lektion 8: Globale tider (efter 1973) af professor, lic.phil. Thorsten Borring Olesen og lektor, ph.d. Helle Strandgaard Jensen.