Film: Højmiddelalderen, 1050-1340

Introduktion

Hvem byggede kirkerne?

Stat, rige og kongemagt

Fra vikingeborg til middelalderborg