Venstresocialisterne, 1967-

Artikler

Venstresocialisterne (VS) var et dansk venstrefløjsparti dannet i 1967 på baggrund af uenigheder inden for Socialistisk Folkeparti (SF). Fra sin dannelse og to årtier frem udgjorde partiet det væsentligste orienteringspunkt for den del af venstrefløjen, som eksisterede uden for SF og Danmarks Kommunistiske Parti (DKP).

Politisk linje

Gennem hele sin storhedstid var VS præget af de interne stridigheder om den politiske og organisatoriske linje. Partiets decentrale, basisdemokratiske organisationsstrukturer med bl.a. ret til fraktionsdannelse blev udnyttet til fulde og kom til at præge partiets muligheder, udvikling og politiske linje. Fordi partiet rummede en mangfoldighed af programmatiske grundopfattelser, fra antiautoritære ’blomsterbørn’ til ’leninistiske’ strømninger med ønsker om en mere centraliseret partistruktur og en stærkere orientering mod arbejderklassen, var dets politiske linje skiftende, og det viste sig vanskeligt at samle partiet om et udbygget program. To gennemgående og væsensdefinerende træk ved partiets politik var dog, at den lå generelt til venstre for SF’s og var betydeligt mere kritisk over for lande som f.eks. Sovjetunionen end eksempelvis DKP.

Dannelse

VS blev dannet i 1967 efter interne uenigheder i SF om partiets politiske linje i perioden 1966-67, hvor SF og Socialdemokratiet til sammen havde parlamentarisk flertal (’det røde kabinet’). Ved en folketingsafstemning den 15. december 1967 om den socialdemokratiske regerings forslag om at indefryse en dyrtidsportion stemte seks af SF’s parlamentarikere imod. Det bragte regeringen i mindretal, hvorefter regeringen trådte tilbage. Da et flertal på den ekstraordinære SF-kongres den følgende dag ikke bakkede op om denne beslutning, dannede seks af SF’s folketingsmedlemmer sammen med lidt over 300 andre venstrefløjs-SF’ere det nye venstrefløjsparti den 17. december 1967.

Organisatorisk udvikling

VS oplevede hastig medlemstilstrømning fra vidt forskellige kredse, og ved valget i januar 1968 lykkedes det at bevare folketingsrepræsentationen. Især på grund af interne politiske uenigheder var partiets opbakning dog bestandigt svingende, både i medlemstal og parlamentarisk styrke. I 1969 havde partiet 2500 medlemmer, og i 1982 atter noget lignende, men i mellemtiden havde det oplevet en nedgang i tallet til blot 300, og fra begyndelsen af 1980’erne svandt medlemsskaren atter drastisk ind.

Venstresocialisterne var repræsenteret i Folketinget i perioderne fra partidannelsen i 1967 til 1971 og igen 1975-87 med 4-6 mandater. Partiet var i 1989 med til dannelsen af Enhedslisten – de rød-grønne, der samlede medlemmer fra forskellige venstrefløjsgrupperinger. Blandt andet på grund af en kraftig medlemsreduktion op gennem 1990’erne omdannede partiet sig i 1998 formelt fra et parti til en forening, men eksisterer fortsat som hovedkraft bag bl.a. internet-publikationer.

Årsprogram for partiet Venstresocialisterne
Venstresocialisternes årsprogram fra 1974. Fra: Det Kgl. Bibliotek

Om artiklen

Forfatter(e)
Bertel Nygaard
Tidsafgrænsning
1967 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Madsen, Jens Otto og Askholm Madsen, Per: Fra sandkasse til kadreparti? VS' dannelse og udvikling 1967-73 (1980).

Jensen, Albert: ”Venstresocialisterne (VS)”, via: www.leksikon.org.

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Bertel Nygaard
Tidsafgrænsning
1967 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Madsen, Jens Otto og Askholm Madsen, Per: Fra sandkasse til kadreparti? VS' dannelse og udvikling 1967-73 (1980).

Jensen, Albert: ”Venstresocialisterne (VS)”, via: www.leksikon.org.

Udgiver
danmarkshistorien.dk