Velfærdsstaten og de universelle rettigheder, efter 1849

Quiz

Hvilke partier indgik Kanslergadeforliget i 1933, hvornår fik alle danskere i princippet ret til offentlig hjælp, hvis de ikke kunne forsørge sig selv, og hvornår vedtog man Arbejdsløshedskasseloven? Test din viden om velfærdsstatens historie, og få svarene på disse spørgsmål med denne quiz.

danmarkshistorien.dk har udarbejdet et tema om velfærdsstaten og de universelle rettigheder. Til dette tema er knyttet en quiz med 10 spørgsmål af forskellig type. Alle spørgsmål kan besvares ud fra det materiale, der er tilknyttet temaet.

God fornøjelse!