Trivselspartiet, 1990-1999

Artikler

Trivselspartiet blev stiftet af Mogens Glistrup (1926-2008) i november 1990, da han efter sit fængselsophold i 1983-85 i stigende grad blev marginaliseret i Fremskridtspartiet. Partiet fungerede først og fremmest som politisk platform for Glistrup og som opsamlingssted for en række af hans støtter, der forlod Fremskridtspartiet.

Dannelse

I 1983 blev Mogens Glistrup idømt tre års fængsel for blandt andet skattesvig. Efter sin løsladelse i 1985 søgte Glistrup at genvinde sin tidligere totale indflydelse på Fremskridtspartiets politik. Han kom dog på kollisionskurs med partiet, pga. sine mere og mere yderliggående holdninger, der var i modstrid med den kompromislinie, som partiet var slået ind på under Pia Kjærsgaard og Helge Dohrmann. I 1988 nægtede Glistrup at stemme for partiets finanslovsforlig med Schlüter-regeringen, og dette medførte, at partiet fratog ham retten til at opstille til Folketinget i 1990. Glistrup stiftede kort herefter Trivselspartiet. Fremskridtspartiet kvitterede i 1991med at fratage ham hans livsvarige medlemskab af Fremskridtspartiet.

Manglende politisk succes

Trivselspartiet opnåede aldrig at blive opstillingsberettiget til Folketinget, men indgik ved valget i 1990 i et af de mere absurde listefællesskaber, der er set i nyere dansk politik: partiet fik lov til at opstille kandidater på det venstrepopulistiske Fælles Kurs’ liste. Ingen af dem opnåede dog repræsentation i Folketinget, og Glistrup fik kun 2.700 personlige stemmer i Østre Storkreds. Partiet stillede ikke op til flere folketingsvalg, og det blev efterhånden i praksis reduceret til en lille klub af Glistrup-støtter.

Glistrups tilknytning til Trivselspartiet blev af Fremskridtspartiets ledelse fremhævet som den formelle begrundelse for at holde ham ude af partiet op gennem 1990’erne, selvom grupper af medlemmer gentagne gange foreslog ham genoptaget. Da han endelig blev taget til nåde i 1999, ophørte Trivselspartiet med at eksistere.

Mogens Glistrup
Portræt af Mogens Glistrup, stifter af Trivselspartiet. Fra: Folketingets Bibliotek og Arkiv

Om artiklen

Forfatter(e)
Peter Yding Brunbech
Tidsafgrænsning
1990 -1999
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Peter Yding Brunbech
Tidsafgrænsning
1990 -1999
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk