Røde Mor: "Økonomisk Demokrati", 1973

Kilder

Kildeintroduktion:

I 1973 udgav den erklærede socialistiske rockgruppe Røde Mor sangen 'Økonomisk Demokrati'. Teksten er skrevet af multikunstneren Troels Trier (f. 1940) og udkom på albummet Grillbaren.

Kunstnerkollektivet Røde Mor blev dannet i 1969 af primært billedkunstnere, og i tilknytning hertil opstod i 1971 også rockgruppen Røde Mor. Navnet Røde Mor afspejlede dels gruppens socialistiske tilhørsforhold, dels dens blødere og kulturorienterede tilgang til klassekamp. Gruppen udgav især politiske protestsange, og sangen 'Økonomisk Demokrati' var således et satirisk udtryk for modstand mod et socialdemokratisk lovforslag om indførelsen af økonomisk demokrati.

Økonomisk demokrati - i daglig tale ØD - er et begreb, som dækker over initiativer og forslag, der skal sikre en øget demokratisering af ejendomsretten til produktionsmidlerne. I Danmark havde ØD været på den politiske dagsorden i første halvdel af 1900-tallet, men var gledet ud af den politiske debat i takt med efterkrigstidens velstandsstigning. I starten af 1970'erne blev ØD imidlertid igen et emne, som både fagbevægelsen og flere af de politiske partier beskæftigede sig med, og i januar 1973 fremlagde den socialdemokratiske regering ledet af Anker Jørgensen (1922-2016) et ØD-lovforslag, der dog aldrig kom til afstemning i Folketinget. Ifølge lovforslaget skulle de danske lønmodtageres medejendomsret og medbestemmelse over deres arbejdspladser sikres via blandt andet etableringen af en central fond, hvortil en del af lønsummen skulle indbetales. Dermed blev lønmodtagerne aktionærer i deres egen arbejdsplads og de skulle derfor have sæde i virksomhedens bestyrelse. På store dele af venstrefløjen mødte lovforslaget modstand, dels fordi forslaget ikke blev set som værende radikalt nok, dels fordi man mente, at lønmodtagerne ville få en interesse i at bevare den kapitalistiske samfundsorden, hvis de blev gjort til medejere af deres arbejdspladser.

Røde Mor blev opløst i 1978, men genopstod i 2002.

'Økonomisk Demokrati' er gengivet med tilladelse fra Troels Trier. 

Gruppebillede af Røde Mor fra 1974. Yderst til højre ses Troels Trier iklædt stribet heldragt og badehætte. På plakaten forrest i billedet ses omslaget til albummet Grillbaren, som sangen 'Økonomisk Demokrati' udkom på. Foto venligst stillet til rådighed af fotograf Andreas Trier Mørch.

Hør "Økonomisk Demokrati" på YouTube.  

Økonomisk Demokrati

Jeg vågned søndag morgen halvt bevidstløs og ør
det sagde ["bank bank bank bank"], det banked på min dør
Udenfor stod en lille mand med skæg
i hånden holdt han en mægtig sæk
Han sagde: "Det er statsminister Anker[1]
som står udenfor din dør og banker
Jeg har noget her i sækken, som jeg tror du vil ku' li'
det er økonomisk demokrati[2]

Jeg lukked Anker ind og sagde: "Sæt dig ned."
Det sagde ["knæk i stolen"] - Anker var lidt fed
Jeg sagde: "Anker hvad er det du vil sælge mig?"
Han sagde: "Nu skal jeg forklare dig:
kan du huske det der vi kalder dyrtidsportion[3]
som du får hvert år på grund af inflation?
Den dyrtidsportion, den snupper vi
se det er økonomisk demokrati!" 

Jeg sagde: "Anker, Anker, hvad er det du gør?"
Mit hjerte sagde ["dunk dunk"], min hals blev tør
"Hvis du tar min dyrtidsportion er det slut
med fjernsyn og smøger og steg og sprut!"
"Bare rolig," sagde Anker, "du får et papir,
du får en folkeaktie for hver eneste tier
vi investerer portionen i dansk industri
se det er økonomisk demokrati!"

Jeg hopped på den, jeg fik mit papir
det sagde ["huuuiit"] - der røg min sidste tier
Anker sagde farvel og jeg gloede på min aktie
Jeg var helt blanket af - det var sgu ikke særlig praktisk
Jeg mærked jeg var ved at dø af sult
tarmene skreg og maven rumlede hult
Men i morgen, sagde jeg til mig selv, så er det forbi
for vi har fået økonomisk demokrati.

Mandag morgen stod jeg ved slagterens dør
Det sagde ["møøøh"] - han stod og slagtede køer
Jeg sagde: "Slagter, slagter, giv mig mad!"
Jeg stak ham min aktie, det var det eneste jeg havde
Men slagteren så på mig og sagde:
"Tror du jeg vil ta papir for mad?"
Nej, det der med økonomisk demokrati
det kan du ligeså godt gå hjem og tørre røven i!" 

Næste gang Anker kommer her forbi
så siger det ["skrig"], så skal han kraftedeme få demokrati
For det eneste han er ude på
det er at gi' til de store det som han lige har taget fra de små
Han har taget en gammel traver ned fra hylden
Køb dig til socialisme - HA' værsgo at skylle
En tom fidus med ingenting i
det er økonomisk demokrati

 

Troels Trier i front ved koncert på Roskilde Festivalen i 1976. Foto venligst stillet til rådighed af fotograf Andreas Trier Mørch. 

Røde Mor i koncert ved Bagsværd Sø i 1976. Bemærk den socialistiske symbolik i form af de hævede, knyttede næver samt hammer og segl. Foto venligst stillet til rådighed af fotograf Andreas Trier Mørch.  


Ordforklaringer m.m.

[1] Anker Jørgensen (1922-2016): politiker; medlem af Folketinget for Socialdemokratiet fra 1964 til 1994; statsminister fra 1972 til 1973 og igen fra 1975 til 1982.

[2] Økonomisk demokrati: et begreb, som dækker over initiativer og forslag, der skal sikre en øget demokratisering af ejendomsretten til produktionsmidlerne; i Danmark fremlagde Socialdemokratiet i 1973 et lovforslag om indførelsen af økonomisk demokrati, der dog aldrig kom til afstemning i Folketinget.

[3] Dyrtidsportion: et tillæg som lønnen og visse offentlige ydelser blev forhøjet med som kompensation for et højere prisniveau; i Danmark en del af dyrtidsreguleringen fra 1919 til 1983/1987.

Om kilden

Dateret
1973
Oprindelse
Skrevet af Troels Trier. Udkom på Røde Mors plade 'Grillbaren' i 1973.
Kildetype
Sangtekst , musik
Medietype
Tekst , Film
Sidst redigeret
18. december 2018
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk