Opslag om kaffe i Moths Ordbog, ca. 1700

Kilder

Kildeintroduktion:

Moths Ordbog blev udarbejdet af Mathias Moth (1649-1719), der var topembedsmand under Christian 5. Moth begyndte i 1686 at indsamle stof til sin ordbog over det danske sprog, og ved sin død efterlod han i alt 62 håndskrevne bind. Da omfanget af ordbogsmanuskriptet var så enormt, blev det for dyrt at få trykt. Ordbogen er unik, også i international sammenhæng, da den medtog alle kendte danske ord, det vil sige også de sjofle og vulgære udtryk. Det derfor muligt at få et unikt indblik i 1700-tallets samfund og kultur.

Disse opslag fra ordbogen handler om kaffe (stavedes her 'Koffe') og kaffeudstyr. Kaffe var i 1700-tallet en forholdsvis ny vare i danske husholdninger, og den var længe forbeholdt de mest velhavende dele af befolkningen, og den blev anset for at have sundhedsfremmende egenskaber.  

Koffe den Er en drik, som beredes af Østerlandske bönner, som steges i en pande, og siden males til mêl, derpâ kommes s?d hedt vand, som deraf fâer en brûn farve, og drikkes for sûndhed. Coffia.

Koffe-bönner de kaldes de Østerlandske bönner, som brúges til kaffe. bonæ ad Coffiam.

Koffe-Kande en Er en lille kande brêd neden og smal oven til, med et log, og en tud af siden, hvôri kaffe tilberedes, og skenkes af. Cantharus pro Coffia.

Koffe-Koppe en Er en koppe af porselin eller fînt lêr. Cupa pro Coffia.

Koffe-Mölle en Et redskab med et Jern hiul inden i, og en tûd pâ siden, hvormed kaffe males i mêl. Mola ad Coffiam.

 

Håndskrevet version af Moths ordbog
Her ses et udsnit af den håndskrevne version af Moths Ordbog med opslagene om kaffebønner, kaffekande, kaffekop og kaffemølle. Fra mothsordbog.dk