Ole Geisler, 1913-1948

Artikler

Ole Geisler var under besættelsen officer i det britiske SOE (Special Operations Executive). Han ledede fra 1943 SOE’s arbejde i Jylland og etablerede kontakt til Hvidstengruppen, der modtog nedkastede våben, sprængstoffer og agenter fra SOE.

Leder af SOE’s aktiviteter i Jylland

Ole Geisler var født og opvokset i det københavnske borgerskab, men afbrød sit ingeniørstudium i 1935 for at tage ud at sejle, blandt andet på Østen. Han afmønstrede og bosatte sig i Shanghai, hvor han i 1939 blev ansat i det britiske politi. Via USA og Canada lykkedes det ham i 1941 at komme til London, hvor han blev rekrutteret af SOE. Han gennemgik et omfattende træningsprogram blandt andet som sabotageinstruktør.

I februar 1943 blev han sammen med tre andre danske agenter nedkastet med faldskærm over Nordsjælland. Nedkastningen foregik ”blindt” – det vil sige uden noget modtagehold på jorden – og opgaven var at optrappe sabotageaktiviteterne i Danmark. Geisler fik kontakt til de i forvejen aftalte sikre adresser og tog kort efter til Jylland, hvor han i samarbejde med Flemming Juncker og Hvidstengruppen fik sat gang i en meget effektiv modtagelse af SOE’s nedkastede våben, sprængstoffer og agenter.

Fra marts til maj 1943 blev der med Geisler og Hvidstengruppens medvirken modtaget hele syv agenter og 50 containere med våben og sprængstof. Disse første, succesfulde nedkastninger nærede i betydelig grad den sabotageoffensiv, der løb over Danmark i sommeren 1943.

Ole Geisler
Ole Geisler (1913-1948) var fra 1943 leder af SOE's arbejde i Jylland. Foto: Frihedsmuseets fotoarkiv

Medlem af Frihedsrådet og leder af sabotagen i København

Ved arrestationen og de efterfølgende forhør af to SOE-agenter i Aarhus i december 1943 fik Gestapo kendskab til store dele af den jyske modstandsorganisation, herunder viden om Geislers rolle i den. Han blev derfor beordret til København, hvor han indtrådte i Frihedsrådets militærkomité, hvorfra han ledede sabotageaktiviteterne i hovedstadsområdet. Reelt var han dermed SOE’s næstkommanderende i Danmark under lederen Flemming B. Muus.

I juli 1944 blev han ved et tilfælde opholdt ved en Gestapo-razzia, hvor det dog lykkedes ham at undslippe via et spring ud af vinduet og en ganske fantastisk flugt gennem baggårde og over mure og plankeværker. Han forblev indtil befrielsen en central modstandsmand, der med tillid fra begge parter var bindeled mellem SOE og Frihedsrådet. At operere så aktivt i det illegale Danmark gennem mere end to år, uden arrestation eller evakuering til Sverige, var ganske usædvanligt. Det krævede dygtighed og evne til at etablere sikre og pålidelige netværk.

Geisler opnåede rang af Captain i SOE. Efter krigen slog han sig ned som ingeniør i Sydafrika, men døde her som 35-årig af en cancersygdom.

Om artiklen

Forfatter(e)
Niels Wium Olesen
Tidsafgrænsning
1943 -1945
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
19. marts 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Kirchhoff, Hans et al. (red.): Gads Leksikon. Hvem var hvem 1940-1945. (2005).

Udgiver
danmarkshistorien.dk