Manufakturer

Artikler

En manufaktur (af latin ’manus’: hånd, og ’factura’: tilvirkning) var en stor håndværksvirksomhed, hvor mange håndværkere arbejdede under samme tag med hver sin specialiserede del af produktionsprocessen. I Danmark var produktionsformen især udbredt fra 1620’erne til slutningen af 1700-tallet.

Overgangsform mellem håndværk og industri

Teknisk var der tale om håndværk, idet der endnu ikke som i fabrikken var indført moderne maskinteknik. Økonomisk var der tale om kapitalisme, dvs. investering af en betydelig kapital og produktion for et ukendt marked. Manufakturer danner en overgangsform til fabrikssystemet, som dog under den industrielle revolution især synes udviklet af en anden førindustriel form, forlagsvirksomheden, hvor investeringen ikke var så stor, idet kapitalisten kun skaffede råvarer og eventuelt redskaber til små håndværkere, der udførte produktionen hjemme.

Manufakturer i Danmark

I Danmark blev de første manufakturer anlagt i København i 1620’erne efter hollandsk mønster på statens initiativ, bl.a. det såkaldte børnehus, hvor fanger og forældreløse børn anvendtes som arbejdskraft. Formålet var at producere varer, især tekstiler, som ellers skulle importeres til høje priser til skade for handelsbalancen.

I 1730’erne søgte staten igen at befordre oprettelsen af manufakturer. Man indkaldte udenlandske fabrikanter, som fik betalt rejse og etableringsomkostninger for de håndværkere, de medførte; man oprettede det såkaldte Generalmagasin, der skulle sikre afsætningen, og man lagde høj told på konkurrerende varer fra udlandet. Manufakturerne klarede sig dog gennemgående dårligt, dels fordi det danske marked var for lille, dels fordi fabrikanternes kapitalkraft var for svag. Fra slutningen af 1700-tallet afvikledes efterhånden den merkantilistiske manufakturpolitik.

Manufakturerne var i hovedsagen koncentreret i hovedstaden og dens omegn: tekstilmanufakturerne inde i byen og jernmanufakturerne langs Mølleåen eller endnu længere væk som ved Hellebæk og Frederiksværk. De sidste kaldtes ”fabrikker”, mens ordet ”manufaktur” mest anvendtes om tekstilvirksomheder og med tiden kun om færdige tekstilvarer.

Om artiklen

Forfatter(e)
Steen Busck
Tidsafgrænsning
1620 -1800
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
25. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Christensen, Dan: Det moderne projekt. Teknik og Kultur i Danmark-Norge 1750 - (1814) – 1850 (1996).

Feldbæk, Ole: Danmarks økonomiske historie 1500-1840 (1993).

Nielsen, Axel (red.): Industriens historie i Danmark I-III (1943).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Steen Busck
Tidsafgrænsning
1620 -1800
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
25. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Christensen, Dan: Det moderne projekt. Teknik og Kultur i Danmark-Norge 1750 - (1814) – 1850 (1996).

Feldbæk, Ole: Danmarks økonomiske historie 1500-1840 (1993).

Nielsen, Axel (red.): Industriens historie i Danmark I-III (1943).

Udgiver
danmarkshistorien.dk