København: De første Studenter runder ”Hesten”, 27. juni 1923

Kilder

Kildeintroduktion:

Avisen København bragte den 27. juni 1923 en kort artikel om studenternes fejring i København ved Kongens Nytorv. Dagen inden havde det første hold nyudklækkede studenter fra Metropolitanskolen kørt gennem byen i tre hestevogne, der var pyntet med bøgegrene og kornblomster. De glade studenter med hvide studenterhuer kørte gennem Strøget til Kongens Nytorv, hvor de fulgte den gamle tradition med at køre tre gange rundt om Christian 5.s rytterstatue. De var efterfølgende stoppet på torvet ud for Charlottenborg, hvor studenterne var stået af hestevognene og havde jublet og danset i en lang kæde rundt om rytterstatuen.

Den originale artikel i avisen København, 1923

Artiklen i avisen København 27. juni 1923 om de nye studenter og deres tur i hestevogn. Klik her eller på billedet ovenfor for at læse artiklen i sin originale form. Fra: Det Kgl. Bibliotek, Mediestream


De første Studenter runder ”Hesten”

Selv om det unægtelig stadig vilde være mild Overdrivelse at sige, at Sommeren er begyndt, saa kan man i hvert Fald fra i Gaar Eftermiddags Kl. 4½ slaa fast, at Sommerferien er det. Det markeredes paa hævdvunden Maade ved, at tre Vogne, omvundet med Bøgeløv og med blaa Kornblomst-Buketter i Hestenes Seletøj, fra Østergade svingede ind paa det fredelige Kongens Nytorv, mens Hurra’er og hvide Studenterhuer svirrede i Luften.

Det var Metropolitanskolen, der sendte dette første Hold Studenter ud i Byen. De unge, glade Minervasønner havde først været nede med den traditionelle Krans til deres Skoles Stifteres, Biskop Absalons, Statue. Op Gennem Strøget stod Folk stille og vinkede til dem og forsøgte at fange de Blomster og brogede Serpentiner, de slyngede ud i alle Retninger.

Paa Kongens Nytorv foranstaltede de et helt lille Opløb paa Grund af et nyt og improviseret Led, de føjede ind i det ældgamle Ceremoniel, der bestaar i at køre tre Gange rundt om Hesten.[1] Efter Færdselsreguleringen er Turen jo blevet en hel lille Rundrejse, og saa længe kunde de Unge Mennesker ikke sidde stille uden at foretage sig noget ejstraordinært. Ud for Charlottenborg lod de Vognene holde og hoppede ned, og i en lang Kæde, jublende af fuld Hals, dansede de en Omgang rundt om Gitteret, der indhegner den kongelige Statue. Det gik hurtigere og livligere end med Vognene, der derefter nøjedes med to Omgange.

Tør man tage det som et Varsel, at netop sammen med de ny studenter kom Solen og den blaa Himmel til Syne? Der var anske vist endnu ikke rigtig Smæld i Solskinnet, men det var der til Gengæld i de unge Stemmer. Saa naar der nu i hver af de følgende Dage kommer et Par Vognfulde godt Humør trillende gennem Byen, mon Solen saa ikke skulde komme til at smile saa konstant, at de beholder Smilet for Resten af Sommeren? I saa Fald kan vi – i Modsætning til ældre, bekymrede Akademikere – ikke faa Studenter nok.

De skal være velkomne!

 


Ordforklaringer m.m.

[1] Tur om hesten: populær københavnsk studentertradition, hvor de nye studenter danser eller kører rundt om rytterstatuen af Christian 5. på Kongens Nytorv.