Kampen for kvinders valgret, 1871-1915

Quiz

"jeg tror paa ingen Maade, at de [kvinder] ere særlig skikkede til Lovgivningsvirksomhed; thi rolig Overveielse og logisk Slutning turde vel være Hovedbetingelserne for med Held at kunne deltage i den”

Sådan lød det i 1888 fra Landstingets talerstol, få år efter at et lovforslag om at give kvinder stemmeret blev fremsat for første gang.

I 1915 blev kvinder tildelt stemmeret til Folketing og Landsting i Rigsdagen på lige fod med mænd. Forud var gået årtiers kamp for at opnå denne stemmeret, fra det første lovforslag blev fremsat i Folketinget i 1886 over opnåelsen af kommunal valgret i 1908 til erhvervelsen af den politiske stemmeret syv år senere.

danmarkshistorien.dk har udarbejdet et tema om forløbet op til tildelingen af stemmeret til kvinder. Til dette tema er knyttet en quiz med fem spørgsmål i alt. Se, om du blandt andet kan svare på, hvor mange kvinder der blev valgt ind i Folketinget ved det første rigsdagsvalg efter tildelingen af stemmeret - og hvem der stod bag ovenstående citat.  

Om quizzen

Tidsafgrænsning
1871 -1915
Sidst redigeret
21. december 2015
Litteratur

danmarkshistorien.dk

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om quizzen

Tidsafgrænsning
1871 -1915
Sidst redigeret
21. december 2015
Litteratur

danmarkshistorien.dk

Udgiver
danmarkshistorien.dk