Kaffereklamer, 1873-1915

Kilder

Kildeintroduktion:

Import af kaffe til Danmark begyndte i slutningen af 1600-tallet, men i lang tid var det en luksusvare, forbeholdt de rigeste. I løbet af 1800-tallet blev kaffen udbredt blandt den jævne befolkning, især på landet, og kaffedrikning blev en del af dansk kultur. Op til supermarkedernes fremkomst omkring 1960 købte man sin kaffe friskbrændt og -malet hos kaffeforretninger eller købmænd. Det samme gjaldt kaffetilsætningen, ofte fremstillet af mælkebøtter eller cikorierødder, som siden begyndelsen af 1800-tallet havde været brugt for at drøje kaffen. 

Nedenfor er et udpluk af annoncer for kaffe-varer fra årene omkring 1900. 

Annonce for Aarhus Materialhandel, 1873Annonce for Aarhus Materialhandel, 1873. Der reklameres for kaffe og te samt for kaffeerstatning af mælkebøtte og cikorierod. Man kan se at et pund Java-kaffe kostede 4 mark og 8 skilling (72 skilling), til sammenligning tjente en faglært arbejder ca. 10 skilling i timen på dette tidspunkt.
Kaffesurrogatfabrikken Rich's producerede det mest kendte mærke. Fabrikken eksisterede fra 1834 til 1984, men man kan stadig i blandt andet museumsbutikker købe Rich's, produceret i udlandet. Fra Aarhus Stiftstidende, 18. november 1873, s. 5.

 

Annonce for A. J. Gluds Kaffehandel, 1885Annonce for A. J. Gluds Kaffehandel i Horsens, 1885. Forbrugerne havde gerne en foretrukken kaffehandel, og i bestræbelsen på at tiltrække nye kunder var udstyr og teknik et af virkemidlerne. Her er det en patenteret maskine til ristning af kaffebønnerne. Horsens Folkeblad, 28. december 1885.

 

Annonce for Andreas Nielsens kaffe og thehandel, 1885Annonce for Andreas Nielsens Kaffe- og Thehandel i Horsens, 1885. En af A. J. Gluds (se annoncen ovenfor) konkurrenter i Horsens reklamerede i samme avis især med, at kaffen altid var friskbrændt og –malet.  Et pund Java Kaffe kostede hos Andreas Nielsen 1 kr. og 40 øre, til sammenligning var gennemsnitslønnen for en faglært arbejder på dette tidspunkt ca. 28 øre i timen. Fra Horsens Folkeblad, 28. december 1885.

 

Annonce for Nordisk Kaffe-Lager, 1910Annonce for Nordisk Kaffe-Lager i Aarhus, 1910. Her kostede Kaffe nr. 1 110 øre, og til sammenligning var lønnen for en fagliglært arbejder i 1910 52 øre i timen. Omkring 1900 blev det udbredt, at kaffeforretningerne tog nye markedsføringsmidler i brug. Det skete især ved at kunderne fik rabat- eller samlemærker, som kunne veksles til andre varer. Her kunne kunderne få skeer og servietter. Fra Aarhus Stiftstidende, 2. december 1910 s. 6.

 

Annonce for Kathreiners Maltkaffe-Fabrikker, 1915Annonce for Kathreiners Maltkaffe-Fabriker, 1915. Under 1. verdenskrig (1914-1918) blev kaffe en mangelvare, også i det ikke-krigsdeltagende Danmark. Kaffetilsætning blev endnu mere udbredt end før og blev nu også brugt som decideret kaffeerstatning. Her er en reklame for et tysk firma, der forsøger at hverve de danske husmødre for en maltkaffe, der var fremstillet af korn og ikke mælkebøtter eller cikorierødder, som de danske forbrugere var vant til. Fra Horsens Folkeblad, 12. marts 1915, s. 8. 

Om kilden

Dateret
1873-1915
Oprindelse
Aarhus Stiftstidende, Horsens Folkeblad.
Kildetype
Annonce
Medietype
Tekst , Illustration
Sidst redigeret
25. januar 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk