Introduktion til verdenskrigsepoken, 1914-1945

Film

I denne film giver Bertel Nygaard en introduktion til Danmarks historie i verdenskrigsepoken mellem 1914 og 1945. Perioden var karakteriseret ved en sammensathed, hvor det gamle og det nye stod over for hinanden, og hvor elementer af forfald og af fremskridt optrådte samtidigt. Perioden blev indledt med Grundloven af 1915, der udvidede valgretten til kvinder og tyende. Danmark blev konsolideret som nationalstat til trods for to verdenskrige og en tysk besættelse. Befolkningen voksede, og arbejdere, borgerskab, industri, gårdmænd og husmænd samlede sig i interesseorganisationer og politiske partier. Klassemodsætningerne skærpedes, men samtidig formåede klasseorganisationerne i stigende grad at arbejde sammen. Og periodens økonomiske kriser blev i stigende grad imødegået ved og afbødet igennem statslig regulering af de økonomiske forhold.

Filmen er en del af Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie.  

Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Se flere film i danmarkshistorien.dk's filmarkiv.