"Impressionisterne" satiretegning i Blæksprutten, 1889

Kilder

Kildeintroduktion:

Det nyeste indenfor kunst og kultur har altid været genstand for latterliggørelse. I disse tegninger fra Blæksprutten 1889 er det impressionismen, der må stå for skud. Blækspruttens tegner mener at have fundet ud af, at impressionistiske malerier, blot er almindelige malerier set igennem lærreds bagside, hvilket kan ses på de to billeder her.

Julehæftet Blæksprutten udkom første gang i 1889, og er den dag i dag stadig et populært humoristisk årsskrift. Blæksprutten udkom oprindeligt på Ernst Bojesens forlag, hvor det erstattede årshæftet Oldfux, der var udkommet siden nytår 1880/81. 

Impressionisterne, 1889

Impressionisterne 1889

Forord til den ill. Katalog fra Impressionisternes Udstilling, samt Prøver paa Katalogtegningerne.

Man har Kaldt Impressionismen for Vrøvl. Det er Sludder – Impressionismen er tilknappet, Impressionismen er retiré, Impressionismen er for fin en Natur af Kunst at være strax at aabenbare sin inderste Væsen for alle og enhver. – Impressionismen er vel nylig opdaget, men endnu ikke gennemskuet. ”Blæksprutten”s tvende Billeder er en Vejledning til den sande Forstaaelse. Thi man maa ikke tage baade Næse og Mund, fordi tilsyneladende den impressionistiske Kunst fører os bag Lyset. Vi maa for ret at forstaa den, selv føre den bag Lyset. En lampe er dog bedre. Man tager en saadan, man klemme det ene Øje lidt til og man føre Maleriet i godt og vel en halv Alens Afstand op mod Kuplen. Er man da ikke selv skør paa denne, vil man hurtig indse, at den sande Impressionisme kun er et Dække over en Kunst, som end ikke nogen ordentlig Maler behøver at skamme sig ved, og man vil faa et Blik ind i, hvad der ligger, hvad denne Kunst rummer for store, rige og løftende Tanker ført paa Lærredet om end med den bredeste Pensel, saa dog med den fineste Forstaaelse af Sjælelivets uudgrundelige Dybter. Man prøve. Det er et forsøg værd.