"Høstudstilling af Willumsens elever" satiretegning i Blæksprutten, 1892

Kilder

Kildeintroduktion:

På Alfred Schmidts tegning til Blæksprutten fra 1892 er det endnu engang den moderne kunst, der må se sig gjort til grin. Alfred Schmidt forestiller sig her, hvordan efterårsudstillingen af værker af J. F. Willumsens elever har set ud, og i det tilhørende katalog gøres der tykt grin med symbolismens forsøg på at gøre om med den naturalistiske maletradition.

Julehæftet Blæksprutten udkom første gang i 1889, og er den dag i dag stadig et populært humoristisk årsskrift. Blæksprutten udkom oprindeligt på Ernst Bojesens forlag, hvor det erstattede årshæftet Oldfux, der var udkommet siden nytår 1880/81. 

Høstudstilling

Katalog over Høstudstillingen 1892

Børn under 10 Aar tilstedes ikke Adgang, Hunde kun i Følge med Voxne.

Man bedes benytte den lille Kumme (Marine) i pludseligt indtrædende Sygdomstilfælde.

(Numerordningen betegner den Rækkefølge i hvilken Arbejderne ere blevne numererede)

Nr. 1. OLE HANSEN HOSESOK: Solnedgang.

De iturevne Skyer, der staar 2 Tommer over dagligt Vande, betegner Udsigt til mildt men regnfuldt Vejr med stærk Nedbør over de brittiske Øer. Tilhører Hr. Dyremaler Rasmus Petersen-Haabelidt

Nr. 2. RASMUS PETERSEN-HAABELIDT: De vilde Svaner.

Illustration til Neiiendams And i Gelé, Svanerne ere anbragte saa langt fra Urskoven (de 4 Telegrafstænger) for at betegne, at And i Gelé ikke voxer paa Træer. Tilhører Hr. Husmaler Peter Jensen-Sortehest.

Nr. 3. *PETER JENSEN-SORTEHEST: En Husgavl.

For at frembringe Modsætningen mellem de blaa Blade og, de violette Mursten er Himlen malet gul, medens Busken til venstre er flygtigt men dygtigt behandlet.

Nr. 4. SVEND LARSEN-BØLLEMOSE: To Amagerkoner siger efter en Sludder for en Sladder hinanden farvel

Linjerne i Figuren skal betegne den dobbelte Bevægelse af Drejning og Forvridning. Rødderne omkring dem skal forøge Indtrykket af Hygge. Illustrationen til Digtet ”Wenn Weiber aus einander gehn dann bleiben sie noch lange stehen” Den flade Ramme symboliserer Amager. Tilh. Opfinderen af Vridemaskinen.

Nr. 5. FRIDOLIN OLSEN-HEIGUT: Bal-Skitse.

Med fin ironi har Kunstneren meget rigtigt ladet alle Herrerne (de røde Klatter) danse forkert. Tilhører Hr. Allegorimaler Ballade-Jensen.

Nr. 6. F. F. BALLADE-JENSEN: Den uartige Dame med de tre Ben.

Hønen, der ikke ses paa Billedet, er et Fænomen, der er betegnende for Maleren, som altsaa har ladet Hønen gaa. Malet i Basrelief. Fødderne er skaaret. Tilhører Hr. Solmaler Ole Hansen Hosesok.

Nr. 7. PETER SJOV: I en Beværtningshave.

Det er et Billede paa Livet efter Døden, idet Kunstneren har tænkt sig de to Mænd gaaende ud paa Livet (Lille Ravnsborg), efter at have begravet en nær Ven (Sandgraver Andersen). Tilhører Hr. Overgraver A. Sjov.

Nr. 8. A. BIRKERØD-HOVEDSTAD: Dekorativt Fad efter et gammelt spansk Motiv.

Tilhører Hr. Fodlæge Jespersen

- 11. Do. Tilhører Hr. Tandtrækker Albertsen.

- 12. Do. Tilhører Hr. Sindssygelæge Jørgensen.

Nr. 9. CHRISTIAN SMØRUP: Fra Manegen.

Enhjørningen til Venstre i Billedet skal forestille en Hest. Skitse i Kul, Rammen paa Kridt. Tilhører Selskabet: »Normalskolens Uvenner«

Nr. 10. *J. W. GUTTKNECHT: En Ramme med Haandtegninger.

Behandlingsmaaden skildrer Menneskets grelle Hæslighed og Kunstnerens fuldstændige Umulighed. Sølvmedalje i Neu-Rupin med Ret til at købe samme.

Nr. 13. BARTHOLIN P. VOLKERSEN: Kirsebærstensbryderen i et Skovløberhus.

Manden med Kalvehovedet. Grisetæerne og Hestehalesuppen symboliserer Dyrehavens glade Gæster, der med Lethed finder Føden i Egnens rige Vegetation, medens Værten maa arbejde i sit Ansigts Sved, for at faa Regningen betalt. Den blaa Linje foroven betegner Creditsiden paa Værtens Tavle.

Tilhører »Selskabet til Undersøgelse af de saakaldte spiritistiske Fænomener«

Nr. 14. SAMME: *Faderen, Moderen, Onkelen og deres nyfødte Børn

Symbolsk Komposition Keramik.

Nr. 15. KLAUS KLUMPE GYLDENSÆDE: En Tegning.

Løven i Baggrunden, betegner en Sten eller en Skov, hvori der holdes Skydeøvelser med røgfrit Krudt. Strandbredden i Forgrunden er tænkt asfalteret som Symbol paa den mellemkommunale Beskatning. Helt udenfor Censur. Tilhører Hr. Keramiker B. P. Volkersen