HØR: Vilhelm Andersen læser Grundtvigs "Modersmaalet" 1930

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne optagelse fra 1930 reciterer Vilhelm Andersen "Modersmaalet" af N.F.S. Grundtvig.