HØR: Statsminister Staunings tale ved Rigsdagens åbning i 1939

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres et uddrag af statsminister Thorvald Staunings (1873-1942) tale ved Rigsdagens åbning i 1939. Talens centrale emne er de "urolige og triste forhold" uden for landets grænser i form af 2. verdenskrigs udbrud. Stauning understreger, at landets neutralitet er anerkendt af krigens parter, men at der på trods af dette, er grund til bekymring som følge af potentiel varemangel og stigende arbejdsløshed. Han opfordrer til samarbejde, så landet kan komme uskadt gennem de mørke tider og befolkningens velfærd sikres.

    
Thorvald Stauning
Thorvald Stauning. Fra Dansk
Lydhistorie, Statsbiblioteket.