HØR: Julesalmen "Den yndigste rose er funden"

Kilder

Kildeintroduktion:

På denne grammofonoptagelse fra 1938 høres Aksel Schiøtz (1906-1975) og Københavns Drengekor synge Hans Adolph Brorsons (1694-1764) julesalme "Den yndigste rose er funden" fra 1732 med musik komponeret af Joseph Klug i 1542. Aksel Schiøtz var sanger, og hans sangermæssige storhedstid mellem 1938 og 1946 betød, at han blev dansk folkeeje. H.A. Brorson var uddannet teolog og virkede som biskop i Ribe Domkirke fra 1741-1764. Forinden var han præst i Tønder (1729-1734), hvor hans salmevirksomhed tog fart med udgivelsen af 12 salmehæfter i perioden 1732-1735, og det var netop i Tønder, at han skrev denne salme. Brorsons hovedværk "Troens Rare Klenodie", bestående af 80 salmer samt 194 oversatte salmer, blev udgivet i 1739. H.A. Brorson var præget af pietismen (europæisk fromhedsbevægelse), hvilket også kommer til udtryk i flere af salmerne. Denne salme handler om, hvordan Jesu fødsel - symboliseret ved en rose - har gjort det muligt at finde frelse i en syndefuld verden. Optagelsen stammer fra Christiansborg Slotskirke.

    

Den yndigste rose er funden,
blandt stiveste torne oprunden,
vor Jesus, den dejligste pode,
blandt syndige mennesker gro'de.

Alt siden vi tabte den ære
Guds billedes frugter at bære,
var verden forvildet og øde,
vi alle i synden bortdøde.

Da lod Gud en rose opskyde
og sæden omsider frembryde,
at rense og ganske forsøde
vor slægts den fordærvede grøde.

Min Jesus! du stedse skal være
mit smykke, min rose, min ære,
de giftige lyster du døder
og korset så liflig forsøder.

Lad verden mig alting betage,
lad tornene rive og nage,
lad hjertet kun dåne og briste,
min rose jeg aldrig vil miste!

Teksten er hentet fra dendanskesalmebog.dk