HØR: Interview med Slagelses borgmester om ungdommen i 1930'erne

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette interview fra 1930'erne beretter borgmester Vilhelm Melgaard (1886-1955) fra Slagelse om ungdomspolitikken i kommunen. Det er ifølge borgmesteren vigtigt, at kommunen bidrager til en sund beskæftigelse for de unge i deres fritid både i sommer- og vinterhalvåret. Blandt de sommeraktiviteter, der bliver støttet af kommunen, er oprettelsen af vandrehjem, udviklingen af idrætsparker og skabelsen af lejrpladser til badelivet. Om vinteren er det særligt biblioteker, læsestuer og studiekredse samt gymnastiksale, der bør være til rådighed for de unge. Borgmesteren beretter også om behovet for ungdomshjem, hvilket ikke er blevet realiseret på grund af politiske uoverensstemmelser. Ungdomshjemmene er ifølge borgmester Melgaard vigtige, idet de bidrager til en sund og naturlig fritidsbeskæftigelse for de unge med samtaler, studiekredse og foredrag.

 

Transskription af interviewet

- Hvorledes mener De, borgmester Melgaard, kommunen bør sætte ind for ungdommens fritid? Eller bør det være ungdommens eget initiativ, der bør være rådende?

Næ, kommunerne bør i vor tid naturligvis støtte den udvikling, som går ud på at yde bidrag til sund beskæftigelse i fritiden for ungdommens vedkommende. Og det kan gøres på mange forskellige måder. Vi kan passende dele det i sommer- og vintertid.

For sommertidens vedkommende, hvor ungdommen har større fritid end tidligere og mere trang til at søge ud i naturen, og også ferierne tager til, er det ganske naturligt, at man i kommunerne interesserer sig for oprettelse af vandrerhjem. Vel at mærke hjem, som byder ungdommen, der tager på langfart, lidt hygge og også adgang til at kunne tilberede mad. Jeg tænker i denne forbindelse også på en udvikling af den sunde idræt ved støtte til oprettelse af idrætsparker og støtte til idrætten på forskellig område. Også i denne forbindelse på udviklingen af badelivet og i forbindelse med badestrand, som man er så lykkelig at kunne have skaffet ved forskellige byer, bl.a. her ved Slagelse. I forbindelse med denne badestrand at få oprettet en lejrplads, hvor de unge er i stand til at kunne tilbringe weekend og more sig om aftenen.

For vinterens vedkommende er forholdet jo noget andet. Der må man lægge an for en væsentlig grad på indendørsarbejde. Og der har man jo de gode biblioteker, som naturligvis må være forsynet med passende læsestuer. Men det er begrænset, hvilken ungdom der søger dertil. Der må yderligere, for at disse unge kan få lejlighed til at udvikle deres kundskaber og tale sammen om tingene, oprettes studiekredsværelser, helst i forbindelse med bibliotekerne, men også på anden måde.

Man skal naturligvis heller ikke om vinteren glemme den ungdom, som ønsker at drive idræt. Og der nævner jeg, at kommunerne i stigende grad søger at støtte bl.a. gymnastik om vinteren ved at stille de mange gymnastiksale i stigende grad til rådighed for den ungdom, som slutter sig til gymnastikforeningerne.

- Hvorledes stiller borgmesteren sig til spørgsmålet om oprettelse af ungdomshjem?

Jeg har for nogle år siden forsøgt at få løst en ideel tanke. Vi havde i Slagelse en gammel realskole, som blev ledig. Jeg forsøgte at samle samtlige politiske retninger og også kristelige retninger, som beskæftiger sig med ungdomsarbejde, for at forsøge, om de i fællesskab kunne overtage den realskole og indrette et ungdomshjem for alle parter. Det lykkedes ikke at gennemføre tanken. Jeg tror, det bliver vanskeligt at se bort fra de politiske uoverensstemmelser, men jeg tror på den anden side, at det er nødvendigt, at vi får oprettet ungdomshjem, således at de unge, som ønsker at tilbringe deres fritid der, har adgang til at kunne gøre det på en sund og naturlig måde.

- Ja, hvis de ting, som borgmesteren her har skildret, blev ført ud i praksis, tror De så ikke også, at det vil have stor betydning, ikke alene for ungdommen, men også for samfundet som helhed?

Jo, absolut. Ungdomshjem burde udvikles i en sådan grad, så de var i stand til at kunne samle et betydeligt antal unge, både til samtale, studiekreds og også evt. foredrag. Og vi skulle gerne nå til, at det var sådan, at ungdommen kunne søge hen til sund fritidsbeskæftigelse, frem for, som vi har hørt tidligere, at en ung mand gør opmærksom på, at han går til dans, udelukkende for at få tiden til at gå.

Om kilden

Dateret
Ca. 1930
Oprindelse
Statsbibliotekets Lydsamling
Kildetype
Lyd , Interview
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
14. september 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk