HØR: Georg Brandes læser indledningen til 'Fugleperspektiv' 1913

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette lydklip fra 1913 oplæser Georg Brandes (1842-1927) indledningen til sin bog 'Fugleperspektiv' fra samme år. Bogen indeholder en række artikler og essays, herunder en artikel om Henrik Pontoppidan. I klippet taler Georg Brandes om de uendelige muligheder som frisindet og den frie tanke har skabt i form af 'fremskridtet'. Brandes beklager, at kun få har gjort brug af den særlige evne som mennesket besider.

    

Georg Brandes
Georg Brandes. Fra Dansk Lydhistorie,
Statsbiblioteket.

 

Det er naturligt, at Glæden er stor over den Mulighed til at naa højt op over Jorden, som i de sidste Aar er skænket Menneskeheden ved Opdageres Geni, ved Teknikeres udholdende Evne og Idrætsmænds Mod.
Aandeligt har Menneskeheden imidlertid i Aartusinder haft denne Mulighed. Det har altid staaet den Enkelte frit for i sine Tanker og Følelser at hæve sig endnu langt højere over Jorden, svimlende højt over Dagliglivet, overskuende umaadelige Strækninger, endda uden at tabe selv det Mindste af Syne, flyvende saa hastigt og saa sikkert, at Rum og Tid i Virkeligheden ikke lagde Hindringer i Vejen.
Forholdsvis faa har imidlertid haft Tilbøjelighed til at bruge denne Evne.

Om kilden

Forfatter(e)
Georg Brandes
Dateret
20.08.1913
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
29. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Forfatter(e)
Georg Brandes
Dateret
20.08.1913
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
29. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk